Hvordan booker jeg en flyvning?

Når du har købt en billet, kontakt os da på 51 91 62 80, så finder vi sammen en dag du kan komme ud og flyve.
Generelt træffes Hot Air bedst efter kl. 18 på hverdage og i dagtimerne i weekenderne. Har du ikke mulighed for at ringe til os, kan du dog altid skrive til os, så vender vi tilbage lige så snart vi har læst den. Husk også at læse vlikårene omkring booking af en flyvedato under vores Vilkår og betingelser.

Hvornår på dagen skal jeg flyve? Og hvordan får jeg besked omkring dette?

En flyvnings mødetidspunkt afhænger af årstiden, da ballonflyvning typisk foregår op til 1,5 time efter solopgang, og 1,5 time
før solnedgang. Du vil mødes med piloten ca. 1 - 1,5 timer før take-off, hvor man i fællesskab vil sætte ballonen op, og få de
nødvendige informationer.
Når du er booket ind på en flyvning, vil du modtage en sms på selve dagen ang. hvor og hvornår i mødes. Hvis en flyvning bliver aflyst, vil dette også blive informeret via. sms på selve dagen.

Kan jeg komme med ud og flyve, hvis jeg har et handikap eller sygdom? Eller er gravid?

Hot Air vil altid bestræbe sig på at have flest mulige med ude og opleve det at svæve over landskabet. Har du handicap eller
sygdomme, som gør du ikke har et godt og almindeligt helbred, anbefaler vi dig at kontakte Hot Air direkte for afklaring
af evt. muligheder. Det samme gør sig gældende hvis du er gravid.

Jeg så en anden ballon flyve i området, hvorfor er min aflyst?

Det er muligt du har set en privat ballon i luften, som typisk flyver i mere udfordrende vejrforhold end kommercielle balloner
gør. En aflysning bliver besluttet af den givne pilot, som du skal ud og flyve med. Vore piloter vurderer den pågældende flyvning ud fra de nyeste vejrmeldinger og din sikkerhed som førsteprioritet. Hot Air vil til enhver tid hellere stå på jorden og ønske vi
var i luften, end at være i luften og ønske vi var på jorden.

Hvorfor bliver en ballonflyvning aflyst?

En ballonflyvning bliver kun gennemført hvis vejret egner sig til det, hvilket altid er under rolige vindforhold, typisk lige efter
solopgang eller 1-2 timer før solnedgang. Da sikkerheden altid er førsteprioritet, vil piloten anvende de nyeste meteorologiske data tilgængelige for at vurdere vejrforholdene den pågældende dag.
Hvis din flyvning bliver aflyst vil du modtage en sms på dagen omkring dette, og det vil derefter være muligt at booke dig ind
på en ny flyvedato.

Hvor starter vi?

Flyvningen foregår på Sjælland, men mere specifik kan det desværre ikke siges. Dette skyldes at luftballonens flyveretning
udelukkende bestemmes af vindretningen, og et startsted skal derfor planlægges ud fra dette. Hot Air vil dog altid tilstræbe at du får den bedste flyveoplevelse. Hvis du er booket ind på en flyvning vil du modtage en sms på dagen, med det specifikke
mødested for netop din flyvning. Har du særlige ønsker til et område du gerne vil flyve i, så kontakt Hot Air omkring
mulighederne for opfyldelse af dette.

Hvor længe/langt kan en ballon flyve?

Flyvetiden afhænger af flere forskellige ting bl.a. ballonens størrelse, vægt og temperatur, men typisk medbringes der rigeligt med gas nok til to timers flyvning da ingen pilot ønsker at lande uden tilstrækkeligt med gas ombord.
Derudover kan længden på en ballontur ikke bestemmes, da det afhænger af vindens retning og hastighed, som jo er
altafgørende for en flyvning kan lykkes. Normalt vil en ballontur dog have en længde på 10 - 20 km.

Hvor højt kan en ballon flyve?

Flyvehøjden vil normalt være 400 - 3.000 meter, men kan være både lavere og højere afhængig af forholdene på den
pågældende dag. Dog aldrig over 3.000 meter, dette ville kræve supplerende iltforsyning til alle ombord.

Hvor lang tid varer en ballontur? Og hvor højt kommer vi op?

En ballontur varer typisk omkring en time, dog afhænger selve flyvetiden af pilotens muligheder for landing. Hot Air bestræber sig altid på at flyve mindst en time.
Højden ved en flyvning varierer meget, da dette afhænger af den aktuelle vejrsituation på dagen. Typisk vil du komme op i
400 - 600 meters højde (1200 - 1800 fod), men også lavere, da hver højde har hver sin charme.

Hvad for noget tøj skal jeg have på?

Vi anbefaler tøj og fodtøj der egner sig til en morgen/aften gåtur som er gældende på den årstid, du skal ud og flyve på.
Derudover ser vi helst du kommer i lange bukser samt lukkede sko, da vi i samarbejde skal sætte ballonen op, samt pakke den sammen igen ved landing, og dette typisk foregår på en mark eller lign., hvor man kan blive udsat for lidt snavs og dansk natur.
Ligeledes er det en god ide at have en ekstra jakke med, da det kan være køligt i morgen- og aftentimerne, når solen ikke er på himlen. Denne kan du have i følgebilen eller med dig under flyveturen.

Må jeg have kamera med?

Ja, dette er en god ide, da det danske land byder på mange flotte fotomotiver fra oven, som du dermed har mulighed for at
forevige. Kamera medtages dog på eget ansvar, og piloten har ikke mulighed for at hjælpe med at tage billeder undervejs.

Må venner og familie komme med og kigge på, når jeg skal ud og flyve?

Familie og venner er mere end velkomne til at komme ud og se dig flyve. Det er muligt at de også kommer til at give en
hjælpende hånd med ved opsætning og sammenpakning, hvis piloten skønner det er nødvendigt. Derudover kan dine venner
eller familie følge efter ballonen fra jorden, og samle dig op ved landingsstedet og derved sparer ekstra transport tid hjem.

Hvornår er det bedst at flyve ballon?

Ballonflyvning foregår altid under rolige vindforhold på de smukkeste dage af året, sædvanligvis lige efter solopgang eller 1 - 2
timer før solnedgang, da dette er de tidspunkter på dagen hvor vindforholdene er mest rolige og termikken har lagt sig.
Varmluftballoner kan ikke flyve i termik, da dette skaber op- og nedadgående strømning i luften, som påvirker pilotens
muligheder for at kontrollere ballonens stig og synk markant. Dette betyder dermed at der sjældent kan flyves midt på dagen,
da termik opstår ved at jordoverfladens opvarmes af solens stråler.

Hvor lander man og hvordan kommer jeg hjem igen?

Det er ikke til at sige hvor man lander henne på Sjælland, da dette afhænger af vindretning og hastighed. Piloten vil have en ide om hvilket område man vil lande i, men kan ikke sætte nogen specifik adresse på dette. Typisk vil man lande på en høstet
mark eller ved en vej, hvor sammenpakningen vil finde sted.
Da det ikke er muligt at bestemme landingsstedet for ballonturen, anbefaler vi at du har en ven eller et familiemedlem med,
somkan køre jeres bil ud til landingsstedet, evt. ved at følge ballonen fra jorden undervejs. Hvis dette ikke er muligt, kan der
bestilles en taxa fra landingsstedet til startstedet, dog for egen regning.

Hvordan bliver man ballonpilot?

Ballonpiloter (også kaldet ballonskippere eller aeronauter) skal som alle andre piloter have et certifikat, før de må flyve
varmluftballon. Uddannelsen består både af en praktisk flyvetræning på minimum 16 flyvetimer og teoretisk undervisning i 6
forskellige fag. Uddannelsen er struktureret af Dansk Ballonunion efter rammer godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen.
Uddannelsen foretages af godkendte instruktører, afsluttende med en eksamen og praktisk flyveprøve. Derudover skal
eleverne være fyldt 16 år før uddannelsen påbegyndes, samt gennem en grundig lægeundersøgelse med efterfølgende
jævnlige lægetjek efter Trafik- og Byggestyrelsens regler.
Hvis en pilot ønsker at flyve kommercielt med passagerer, skal piloten minimum have 100 timers erfaring, være over 21 år
og have gennemgået yderligere teoretisk og praktisk uddannelse.

Skal man spørge om lov før man starter og lander?

Man skal altid have jordejerens tilladelse inden man starter og lander. Ved landing er det dog nogle gange svært at få inden
man skal lande, da man ved ballonflyvning påvirkes af vindens retning og hastighed og dermed ikke kan forudsige et
landingssted. Det er dog vigtigt at pointere at vi altid forsøger at undgå afgrøder og så vidt muligt lande på veje eller
højstede marker, og dermed undgå nogen form for skader. Efter en landing vil Hot Air altid forsøge at finde frem til den
pågældende markejer.

Hvorfor bruger man ikke sandsække som på film?

Sandsække bruges af gasballoner, som løftes af en lettere luftart (f.eks. helium), der regulerer deres op og nedsting via.
ballasten i kurven. I modsætning til gasballoner, regulerer varmluftballoner deres op og nedstigning via. regulering af
temperaturen inde i ballon. Varmluftballoner anvender flydende propangas, hvor flammetemperaturen er omkring 1.400°C.
Den flydende gas føres gennem en rørspiral øverst i brænderen, hvor varmen får propanen til at fordampe, hvorefter den
blæses ud i selve brænderen og omdannes til flammer. Ved at fyre meget, hæves ballonens indre temperatur, hvorved ballonen
vil stige. Ved at fyre mindre, afkøles ballonen, hvilket får den til at synke. Stig og synk sker ikke hurtigere end 3 m/s.
Den varme luft inde i ballonen vejer mindre end den kolde luft udenfor og giver derfor ballonen sin løfteevne. Det er
Archimedes' lov, der gælder her, fordi en ballon "sejler" i lufthavet nøjagtig som et skib gør på havet. Derfor kaldes
ballonflyvning også for luftsejlads. En ballons løfteevne afhænger af temperaturforskellen mellem den varme luft i ballonen
og luftens temperatur udenfor.

Hvordan styrer/flyver man en ballon?

En ballon vil altid bevæge sig med vinden, men da vinden har forskellige retninger og hastigheder i forskellige højder, består kunsten i at stige og synke til den højde, hvor vinden bringer dig i den retning du ønsker at flyve.
For at kunne justere flyvehøjden, justerer piloten temperaturen i ballonen enten ved at varme ballonen (for at få opdrift) eller køle ballonen (for at få nedstigning). Temperaturen vil normalt være mellem 60-110°C inde i ballonen.
Flyveretningen bestemmes udelukkende af vinden. Jordvinden og højdevinden blæser ofte i forskellige retninger (typisk med 20-30 graders forskel), hvilket gør det muligt at styre flyveretningen inden for denne vinkel. Dertil skal piloten foretage en vurdering af den eventuelle flyveretning, for at kunne bestemme hvor henne i landet man skal mødes og starte sammen.

Hvad koster en ballon?

Varmluftballoner bliver ikke fremstilet i Danmark, og der findes mange forskellige størrelser samt prisklasser på luftballoner. Dermed afhænger prisen for en ny ballon helt af, hvor stor en ballon man ønsker.
Holdbarheden af udstyret afhænger af den brug og vedligeholdelse som piloten udøver. I gennemsnit kan et ballonhylster holde til 3-400 flyvetimer (ca. 8-12 års normalforbrug). Kurv og brænder har dog en længere levetid.
En varmluftballon registreres hos Trafik- og Byggestyrelsen og skal være typegodkendt. Derudover foretages der både daglige og årlige syn af ballonen efter retningslinier udarbejdet af Trafik- og Byggestyrelsen samt Dansk Ballonunion.

Hvad er en ballon lavet af?

En luftballon består af et hylster (selve ballonen), en kurv med gascylindre, og en gasbrænder.
Hylsteret er lavet af rivefast nylon eller polyester, der er et meget let men stærkt materiale.
Kurven består af et metalskellet og flettet af vidjer, der kan give sig, hvilket er nyttigt under landinger på diverse ujævne marker. Wirer, brænder og gascylindre er lavet af rustfrit stål, som både kan udstå stor varme og hård kulde.

Kan jeg fortryde mit køb, og få pengene tilbage?

Ifølge e-handelsloven er der normalt 14 dages fortrydelsesret ved handel via internettet. Dette gælder dog ikke for flyrejser/transport jfr. Forbrugeraftaleloven § 9, stk. 2 og § 17, stk. 2. Du kan dog altid overdrage din billet til andre, så længe du husker at give Hot Air besked om dette.