Image

+45 51 91 62 80

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser
1. Generelle betingelser for flyvning med Hot Air
For at deltage skal du have almindeligt helbred og have en højde, der overstiger ballonkurvens højde, samt kunne stå op i mindst en time. Af sikkerhedsmæssige årsager medtager Hot Air umiddelbart ikke

- børn under 13 år og 130 cm
- gravide kvinder
- kørestolsbrugere eller lign. med svært fysisk handicap
- personer med ryg- eller knæproblemer
- berusede/påvirkede personer

Falder du indenfor nogle af de ovennævnte grupper, men mener du kan godt kan gennemføre en flyvning, så er du meget velkommen til at kontakte os for en konkret vurdering. Derudover skal personer over 100 kg af hensyn til vægtfordelingen i ballonen opgive deres vægt (disse informationer er fortrolig og gives ikke videre, men er udelukkende til flyvemæssig brug). Personer med en vægt over 120 kg. skal købe 2 billetter pga. ballonens vægtbegrænsninger.

Personer med epilepsi, hjerteproblemer eller lign., der kan kræve akut behandling, bør ikke deltage i ballonflyvning. En nærmere vurdering kan foretages sammen med Hot Air, men Hot Air kan ikke gøres ansvarlig for akut behandling af helbredsmæssige forhold, såfremt et uheld måtte opstå.

Børn/unge under 18 år skal enten være ledsaget af en voksen medpassager eller medbringe skriftligt samtykke fra forældre/værge.

2. Transport til og fra flyvning
Da vi altid vil mødes på startstedet, så er transport til og fra flyvningen ikke inkluderet i billettens pris, hvorfor du selv skal sørge for at komme frem til startstedet og hjem fra landingsstedet. Du kan derfor med fordel invitere de nærmeste omkring dig med ud, både for at tage lidt billeder på de smukke sommeraftener, men også så du kan komme frem og tilbage. Ballonen flyver typisk op til 20 km i løbet af en time, så der er god mulighed for at følge den fra jorden og få taget nogle rigtig gode billeder. Er tilbagetransport fra startstedet ikke muligt, er Hot Air behjælpelig med at skaffe kontakt til en lokal taxa i landingsområdet.

3. Booking og gyldighed 
En billet købt hos Hot Air giver ret til ca. 1 times ballonflyvning i flyveperioden for den valgte ballon. Dette kan være hele året eller i perioden maj-september (inkl.) og er gyldig 12 måneder fra købsdato. I tilfælde af en længere periode med dårligt flyvevejr og deraf følgende aflysninger kan Hot Air dog undtagelsesvist vælge at forlænge gyldighedsperioden.

Købte billetter refunderes ikke, dog er det muligt at overdrage sin billet til 3. part mod at underrette Hot Air senest 7 dage før planlagt flyvning, såfremt den nye passager opfylder kravene i pkt. 1. Udløbsdatoen for billetten vil ikke blive ændret ved dette.

Hvis du af årsager udenfor Hot Airs kontrol, ikke har mulighed for at anvende billetten indenfor gyldighedsperioden på 12 måneder fra købsdato, kan du den sidste måned inden billettens udløbsdato forlænge billettens gyldighed én gang i yderligere 12 måneder mod et administrationsgebyr på 500 kr.

Når du skal booke en flyvedato bør det altid ske i god tid inden billettens udløb, da der kan gå lidt tid før du kommer op pga. aflysninger som følge af ugunstige vejrforhold, som er uden for Hot Airs kontrol.

4. Ændring af eksisterende booking
Hvis du har booket en forkert dato eller bliver forhindret i at deltage i flyvning på en allerede booket dato, skal du kontakte Hot Air med det samme for evt. ombooking. Ved ombooking mindre end 3 hverdage før din bookede flyvning forbeholder Hot Air sig retten til at opkræve et administrationsgebyr på 500 kr. pr. billet. Hot Air kan ikke garantere at en evt. ombooking er mulig.

5. Aflysning
Skulle Hot Air af vejrmæssige eller andre årsager se sig nødsaget til at aflyse 3 eller flere flyvninger for den enkelte billet, hvilket betyder, at det ikke er muligt at gennemføre en flyvning inden for billettens gyldighedsperiode på 12 måneder fra købsdato, forlænges billettens gyldighedsperiode automatisk med 2 måneder indenfor den flyveperiode som gælder for den ballon den er købt til.

Aflysning af flyvning kan p.g.a. lokale vejrforhold ske helt op til planlagt starttidspunkt. Hot Air forsøger altid at vurdere vejret bedst muligt, så det ikke skaber unødige gener for passagererne. Evt. udgifter i.f.m. transport for passagerer til en aflyst/gennemført flyvning er uvedkommende for Hot Air.

Aflysning af en booket flyvning fra passagerside kan omkostningsfrit ske indtil 3 hverdage før den bookede flyvning. Ved aflysning fra passagerside mindre end 3 hverdage og op til 24 timer før booket flyvning forbeholder Hot Air sig retten til at opkræve et administrationsgebyr på 500 kr. pr. billet. Ved aflysning fra passagerside mindre end 24 timer før mødetid til booket flyvning forbeholder Hot Air sig retten til at opkræve et administrationsgebyr på 50% af den pålydende billets købspris. Ved aflysning fra passagerside efter kl. 11.00 på dagen til en aftenflyvning eller efter kl. 18.00 til en morgenflyvning dagen efter, så anses billetten som brugt. 

Såfremt en passager udebliver fra en booket flyvning uden forudgående orientering, vil billetten blive betragtet som brugt og flyvningen dermed gennemført.

6. Pris og betaling
Alle priser er pr. person, medmindre andet er anført, og oplyses altid i danske kroner. Betaling sker med Dankort, hvorefter ordrebekræftelse og faktura fremsendes pr. e-mail, når betalingen er verificeret og gennemført. Som kunde er du forpligtet til at kontrollere rigtigheden af den fremsendte ordrebekræftelse. Såfremt der måtte være uoverensstemmelser mellem det bestilte og det tilsendte, skal du kontakte Hot Air hurtigst muligt efter modtagelsen, for at rette op på dette.

7. Leveringsbetingelser
Levering af billetten sker med almindelig postomdeling med post indenfor 5 hverdage efter godkendt og modtaget betaling hos Hot Air.

8. Specialtur med stol
Såfremt dine billetter gælder til en special-tur med stol, skal du sørge for, at have 2 eller flere ekstra voksne med, som kan hjæl-pe med opsætningen og sammenpakningen af ballonen. Det forventes, at disse voksne er i alm. god form og bl.a. kan løfte ca. 25 kg, da de skal deltage i opsætning og nedtagning af ballonen. Ydermere er det et krav, at personen til stolen selv kan komme ind og ud af den eller have hjælpere med, som kan sørge for dette. Personen i stolen skal kunne holde sig oprejst siddende under hele turen, samt kunne forstå og følge anvisninger. Hot Air hverken kan eller må hjælpe med at få folk ind i stolen eller ud igen. Hvis Hot Air på startstedet vurderer at der er manglende mandskab eller personen ikke opfylder de nødvendige helbredsmæssige krav, vil billetterne anses for at være brugt og flyvningen annulleres på stedet. Kontakt Hot Air for tvivlsspørgsmål vedrørende denne form for tur..

9. Gebyr og forsendelse
Billetgebyr og forsendelse koster 25 kr. inkl. moms pr. billet.

10. Forsikring
Alle passagerer er under flyvningen lovpligtigt forsikret gennem Hot Air, jf. gældende regler udstedt af Trafik- og Byggestyrelsen.

11. Reklamation
Reklamation skal ske snarest muligt og inden for rimelig tid efter det tidspunkt, hvor flyvningen/købet har fundet sted. Alle reklamationer skal fremsættes skriftligt til Hot Air, enten pr. post eller e-mail.

12. Passagerens forpligtelser
Som passager er man forpligtet til at opføre sig, så andre medpassagerer ikke føler sig generet eller utrygge (i grove tilfælde vil det medføre udelukkelse fra flyvningen og fremtidig flyvning med Hot Air) og at følge Hot Airs mandskabs anvisninger på flyvedagen.

13. Fortrydelsesret
Ifølge e-handelsloven er der normalt 14 dages fortrydelsesret ved handel via internettet. Dette gælder dog ikke for flyrejser/transport jfr. Forbrugeraftaleloven § 9, stk. 2 og § 17, stk. 2.

14. Forbehold
Der tages forbehold for afgiftsændringer, trykfejl, skrivefejl samt prisændringer.

15. Personoplysninger og brug af cookies
Hot Air opbevarer alle personoplysninger sikkert og udleverer dem aldrig til tredjepart. Hot Air anvender også cookies for at gøre din oplevelse på vores hjemmeside bedre. Du kan læse om alle forholdene her.

Ovenstående er opdateret pr. 11/07-2023.